Chữ ký số FastCA

FastCA là Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo Giấy phép cung cấp dịch vụ số 314/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 21/07/2020. Hệ thống cung cấp dịch vụ của FastCA tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật giao dịch điện tử 51/2005/QH11, Nghị định 130/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2015/TT-BTTTT.

Screenshot 2024 05 27 104235
banner gp0

Sản phẩm của FastCA

Chữ ký số Tổ chức, doanh nghiệp

Chữ ký số dành cho các tổ chức, doanh nghiệp là chữ ký trên môi trường điện tử, có giá trị pháp lý tương đương với con dấu của tổ chức, doanh nghiệp.

Chữ ký số Cán bộ nhân viên

Chữ ký số dành cho các tổ chức, doanh nghiệp là chữ ký trên môi trường điện tử, có giá trị pháp lý tương đương với con dấu của tổ chức, doanh nghiệp.

Chữ ký số Cá nhân

Chữ ký số dành cho các tổ chức, doanh nghiệp là chữ ký trên môi trường điện tử, có giá trị pháp lý tương đương với con dấu của tổ chức, doanh nghiệp.

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá khuyến mãi 1.100.000 1.200.000 1.300.000
Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:
Thời gian 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá khuyến mãi 900.000 1.100.000 1.200.000
Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp chữ ký số FastCA cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:
Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng) Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 6 6
6 < X ≤ 12 12
12 < X ≤ 18 18
18 < X ≤ 24 24

Giải pháp của FastCA

Chính phủ điện tử

Triển khai, sử dụng chữ ký số mang lại lợi ích cho cả chính phủ và người dân, cũng như doanh nghiệp.

Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm

Sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn, chống giả mạo, chống từ chối của các dữ liệu được ký.

Thương mại điện tử

Trong giao dịch thương mại điện tử, chữ ký số là hình thức chữ ký điện tử phổ dụng nhất, mang lại cho các tổ chức, cá nhân nhiều lợi ích.

Doanh nghiệp số

Chữ ký số được coi là công cụ thiết yếu không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Chữ ký số cho hóa đơn điện tử

Để 1 hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý thì hóa đơn điện tử đó bắt buộc phải có chữ ký của người bán hàng (trừ 1 số trường hợp).

Chữ ký số cho BHXH điện tử

Trong khai bảo hiểm xã hội điện tử, chữ ký số của các Đơn vị sẽ được sử dụng để thực hiện hai nhiệm vụ chính: Đăng ký và nộp hồ sơ.

Tin tức

11 2

Gia hạn FastCA

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FASTCA 2022 Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn: Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm

Xem thêm »
Scroll to Top

Quét QRcode zalo để đăng ký dịch vụ