Gia hạn FastCA

gia han fastca

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FASTCA 2022

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng1 Năm2 Năm3 Năm
Giá VAT1.276.0002.189.0002.915.000
Giá khuyến mãi900.0001.100.0001.200.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp chữ ký số FastCA cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng)Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 66
6 < X ≤ 1212
12 < X ≤ 1818
18 < X ≤ 2424
Scroll to Top

Thông tin đăng ký dịch vụ