Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV

Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Thời gian sử dụng1 Năm2 Năm3 Năm
Giá dịch vụ500.000800.0001.100.000
Token300.000300.000300.000
Giá trước thuế800.0001.100.0001.400.000
VAT (10%)80.000110.000140.000
Tổng thanh toán880.0001.210.0001.540.000

Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng1 Năm2 Năm3 Năm
Giá dịch vụ500.000800.0001.100.000
Token
Giá trước thuế500.000800.0001.100.000
VAT (10%)50.00080.000110.000
Tổng thanh toán550.000880.0001.210.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp chữ ký số FastCA cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng)Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 66
6 < X ≤ 1212
12 < X ≤ 1818
18 < X ≤ 2424
Scroll to Top
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GỌI
HỖ TRỢ KỸ THUẬT GỌI