Bảng giá chữ ký số dành cho Cá nhân

Bảng giá chữ ký số dành cho cá nhân đăng ký mới:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token 300.000 300.000 300.000
Giá trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000
VAT (10%) 80.000 110.000 140.000
Tổng thanh toán 880.000 1.210.000 1.540.000

Bảng giá chữ ký số dành cho cá nhân đăng ký gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000
Token
Giá trước thuế 500.000 800.000 1.100.000
VAT (10%) 50.000 80.000 110.000
Tổng thanh toán 550.000 880.000 1.210.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp chữ ký số FastCA cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng)Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 66
6 < X ≤ 1212
12 < X ≤ 1818
18 < X ≤ 2424
Scroll to Top

Quét QRcode zalo để đăng ký dịch vụ